Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde Avrupa bayrakları dalgalanıyor

© adobe.stock.com/Grecaud Paul

Devlet Yardımları Hukukunun Küçük Devlet Yardımlarına ilişkin üst sınırının şirket başına 800.000 avrodan 1,8 milyon avroya artırılması vasıtasıyla işletmeler ek hareket alanı kazanıyor. İşletmeler bundan böyle nihai hesaplamada geriye dönük olarak, Geçici Yardımlar II’ye yaptıkları başvurularını hangi Devlet Yardımı Hukuku çerçevesine dayandıracaklarını seçme hakkından yararlanabilecek. Bu, Geçici Yardımlar II’nin bazı işletmelere zarar hesabı yapılmaksızın kullandırılabilmesine yol açabilecek. Bu da özellikle bu tip bir seçme hakkından istifade edebilecek küçük ölçekli işletmelere yardımcı olacaktır.

Federal Ekonomi Bakanı Altmaier: (Almanca'da) “Genişletilmiş Devlet Yardımları Çerçevesi birçok girişimciye ek esneklik sağlayacak. Bu esnekliği, ulusal Korona yardımlarımızı (Almanca'da) ulusal düzeyde uygulamaya geçirmek için tam kapsamıyla kullanıyoruz. Geçici Yardımlar II’de somut olarak girişimcilere, nihai hesaplama çerçevesinde yardımlarını hangi Devlet Yardımları Çerçevesine dayandırmak istedikleri yönünde geriye dönük bir seçim hakkı sunuyoruz. Bu şekilde özellikle küçük ölçekli girişimciler için şimdiye kadar ibrazı zorunlu olan zarar kanıtına gerek kalmayabilir. Bu, birçok küçük ölçekli işletme için iyi bir haber ve büyük bir rahatlama teşkil ediyor.”

Geçici Yardımlar II paketi, Devlet Yardımları Hukuku açısından şimdiye kadar istisnasız “Federal Düzenleme Sabit Masraf Yardımları 2020”nin kapsamına giriyor. Bu esasa dayanarak devlet yardımları, bir işletmenin sair gelirlerle karşılayamadığı sabit masraflarına katkı olarak işletme veya işletme birliği başına azami 3 milyon avro tutarına kadar kullandırılabiliyor. Federal Düzenleme Sabit Masraf Yardımları 2020’ye göre bu bağlamda hâlihazırda bir zarar kanıtının ibrazı zorunludur.

Avrupa Komisyonu’nun 28 Ocak 2021 tarihinde Devlet Yardımları Hukukunun Küçük Devlet Yardımlarına ilişkin üst sınırını şirket başına 800.000 avrodan 1,8 milyon avroya artırması vasıtasıyla; işletmelerin çoğunluğu için Geçici Yardımlar II”yi hangi Devlet Yardımları Çerçevesine dayandırmak istediklerine dair bir seçme hakkının sunulabilmesi için Geçici Yardımlar II paketi kapsamında gerekli hareket alanı oluşturulmuş oldu. İşletmeler, nihai hesaplamalar çerçevesinde Geçici Yardımlar II’den “Federal Düzenleme Küçük Devlet Yardımları” esasında mı yoksa “Federal Düzenleme Sabit Masraf Yardımları 2020” esasında mı yararlanmak istediklerini seçebilecekler. Bu seçim hakkı, zaten yapılması öngörülen nihai hesaplamanın basit ve yalın bir parçası olarak uygulamaya geçirilecek. Başvuru gereksinimlerinde bir değişiklik olmayacak.

Küçük Devlet Yardımları düzenlemesinin 1,8 milyon avroya kadar olan hareket alanının yeterli olduğu işletmeler için bu, nihai hesaplamada herhangi bir zararın kanıtlanması gerekmediği anlamına geliyor. Bu işletmeler, bir zararın kanıtlanması gerekmediği Küçük Devlet Yardımları düzenlemesine dayanabilirler. Ödemelerden yararlanmış işletmeler de icabı halinde bir ek ödeme bekleyebilirler. Küçük Devlet Yardımları düzenlemesinin 1,8 milyon avroya kadar olan hareket alanının yeterli olmadığı işletmelerinse değişmeksizin zararlarını kanıtlamaları gerekiyor. Zira bu işletmeler için ölçek oluşturan Devlet Yardımları Çerçevesi “Federal Düzenleme Sabit Masraf Yardımları 2020” olmaya devam edecek.

Yeni seçme hakkından yararlanmak isteyen başvuru sahipleri için bu somut olarak şu anlama geliyor:

  • Başvuru sahiplerinin yeni seçme hakkından yararlanmak istemeleri durumunda ayrı bir değişiklik başvurusu gerekli olmaz. “Federal Düzenleme Sabit Masraf Yardımları 2020” esasında yapılmış başvurular ve ilgili ilamları, nihai hesaplamaya kadar geçerliliğini korur. Zarar hesabı da hâlihazırda ancak nihai hesaplama çerçevesinde ibraz edilmelidir ve sadece seçme hakkının kullanılmadığı durumlarda ( başka bir deyişle Geçici Yardımlar II’nin sürekli olarak “Federal Düzenleme Sabit Masraf Yardımları 2020” esasında kullanılması durumunda) önem arz eder.
  • Yapılması zaten gerekli olan nihai hesaplama çerçevesinde, Geçici Yardım II’nin “Federal Düzenleme Küçük Devlet Yardımları” esasında kullandırılması istemi bildirilebilir. Ancak bunun şartı, Devlet Yardımları Hukuku ile şirket başına azami 1,8 milyon avro olarak belirlenen üst sınırın geçilmemesidir (örneğin yine “Federal Düzenleme Küçük Devlet Yardımları” esasında kullandırılan Geçici Yadımlar I ve III, Kasım Yardımları ve/veya Aralık Yardımları nedeniyle).
  • Dolayısıyla, nihai hesaplama çerçevesinde seçme hakkının kullanılması durumunda Geçici Yardımlar II’nin nihai kullanımı “Federal Düzenleme Küçük Devlet Yardımları” esasında gerçekleşmiş olur. Bu durumlarda bir zarar hesabının yapılması gerekli olmaz. Başvurulan Geçici Yardımlar II’nin icabı halinde daha önce yapılmış bir zarar hesabı nedeniyle kesilmiş olması durumunda iddia edilen sabit masraflar, nihai hesaplamanın bir parçası olarak ilgili şekilde düzeltilebilir.

İlgili Sıkça Sorulan Sorular listelerinin yanı sıra Geçici Yardımlar II’ye ilişkin kılavuzların en yakın zaman uyarlanması öngörülüyor.

Paralel olarak, içerisinde geliştirilmiş Devlet Yardımları Çerçevesinin yarattığı ek hareket alanının tamamen kullanıldığı Federal Düzenleme Küçük Devlet Yardımları’nın uyarlanmış hali ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu nezdinde gerekli değişiklik bildirimi süreci gerçekleştiriliyor. Değişiklik bildirimi ve akabinde Avrupa Komisyonu tarafından Devlet Yardımları Hukuku açısından onaylanması süreçleri, hâlihazırda atılan ve usul açısından gerekli olan adımlardır.