El ile çalıştırılan hesap makinesi, yanında euro banknotları var

© iStock/southtownboy

Kasım ayı olağanüstü ekonomik yardımlarının (“Kasım Yardımlarının”) düzenli ödenebilmesine ilişkin teknolojik şartlar hazır. Böylelikle an itibarıyla Kasım Yardımları eyalet hükümetleri vasıtasıyla ödenmeye başlanılabilecek ve kullandırılabilecek.

Kasım Yardımlarına ilişkin başvuru süreci 25 Kasım 2020’de başladı; ilk yardımların ihtiyacı olanlara bir an evvel ulaşabilmesi için 27 Kasım 2020 tarihinden beri avans ödemeleri yapılıyor. Avans ödemeleri yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bugüne kadar Kasım Yardımları için 1,3 milyar avrodan fazla avans ödemesi yapıldı. Buna, Ocak ayı başından beri Aralık Yardımı için ödenen yaklaşık 643 milyon avro tutarında avans ödemeleri ekleniyor. Avans ödemeleri sistemi, Federal Hükümet ve eyalet hükümetlerinin yoğun çalışmaları sonucunda en kısa zamanda uygulamaya geçirilmiş ve Federal Hazine üzerinden icra edilmiştir. Kasım Yardımlarının düzenli ödemeleri, eyaletlerdeki yetkili merciler üzerinden gerçekleştirecek. Bunların bir listesine buradan (Almanca'da) ulaşabilirsiniz.

Kasım Yardımları, Kasım ayındaki kapatmalardan özellikle ağır etkilenen şirketler, işletmeler, serbest çalışanlar, dernekler ve kuruluşlara yöneliyor. Bunlara gecikmesiz ve bürokrasisiz yardım edebilmek için önce Kasım ayı sonu itibarıyla avans ödemeleri yapılmıştır. Avans ödemelerinin tutarı ilk etapta azami 10.000 avro olarak belirlenmiş, ama arada 50.000 avroya çıkarılmıştır.

Kasım Yardımlarını arada boşluk olmaksızın takip eden Aralık ayına ilişkin olağanüstü ekonomik yardım başvuruları, 22 Aralık 2020 tarihinden beri personel çalıştırmayan serbest meslek sahipleri için doğrudan, 23 Aralık 2020 tarihinden beri de denetleyici üçüncü şahıslar üzerinden mümkün olmuştur. Burada da ilk etapta – 5 Ocak 2021 tarihinden beri – avans ödemeleri yapılmaktadır.

Bir kez daha özetle Kasım ayına ilişkin olağanüstü ekonomik yardımlar:

Başvuru hakkı sahipleri, Kasım ayındaki geçici kapatmalardan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen işletmelerdir.

Kasım Yardımı aracılığıyla temelde bir kez daha, Kasım 2020’de ilgili işletmenin kapandığı günün sayısına oranla Kasım 2019 cirosunun yüzde 75’ine kadar varan teşvikler ödenecektir. Halihazırda Avrupa devlet yardımı hukuku somut olarak kanıtlanmış bir zarar olmaksızın bir teşvikin ödenmesine toplamda bir milyon avro tutarına kadar izin vermektedir. İlgili işletmelere daha önce ödenmiş teşvikler ışığında devlet yardımları hukukunun bir hareket alanı bıraktığı bağlamda, bir önceki yıl ayının cirosunun yüzde 75’ine kadar varan teşvik çoğu işletme için bu temelde ödenebilecektir.

Bir ile dört milyon avro arası olup daha yüksek olan teşvikler, federal düzeydeki sabit masraflar yardımı düzenlemesi çerçevesinde mümkün olmaktadır. Bu, bir ile dört milyon avro arası teşvik başvurusunda bulunan başvuru sahiplerinin, ilgili tutarda zararların iddia edilebildiği bağlamda bir önceki yılın ilgili ayındaki cirolarının yüzde 75’ine kadar bir meblağ alabilecekleri anlamına gelmektedir. Zararların iddia edilmesi çerçevesinde geniş çapta esneklikler geçerli olmaktadır (örneğin Korona pandemisinin başladığı Mart 2020 tarihinden beri zararların gerçekleştiği tüm ayların, yüzde 30’u aşan bir ciro düşüşünün kanıtlanması şartıyla dikkate alınması; zararlara ilişkin sorular ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan (Almanca'da) ulaşabilirsiniz). Federal Hükümet ayrıca Avrupa Komisyonunda, geçici özel çerçevesi uyarınca küçük teşvikler ve sabit masraflar yardımlarına ilişkin azami tutarların fark edilir biçimde artırılması için çalışıyor. Tutarı dört milyon avroyu geçen teşviklerde, AB devlet yardımları hukuku uyarınca zarar tazminatı temelinde özel bir iznin alınabilmesi için Avrupa Komisyonu ile sair görüşmeler yapılıyor.

Başvurular Federal düzeyde standart olan Geçici Yardım IT platformu üzerinden yapılacaktır (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) (Almanca'da). Başvuru vergi danışmanları, harici denetçiler veya sair üçüncü şahıslar tarafından yapılacaktır. Personel çalıştırmayan ve 5.000 avrodan fazla teşvik başvurusunda bulunmayan serbest meslek sahipleri başvurularını, ELSTER sertifikaları ile doğrudan yapabilirler.

Sıkça sorulan ve Kasım ve Aralık Yardımı başvuruları ile ilgili kapsamlı sorulara buradan (Almanca'da) ulaşabilirsiniz.

AB devlet yardımları hukuku çerçevesindeki sıkça sorulan sorulara buradan (Almanca'da) ulaşabilirsiniz.