Screenshot der Seite www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

An itibarıyla Aralık ayına ilişkin olağanüstü ekonomik yardımlara başvurular başlamış bulunuyor. Dün ilk olarak personel çalıştırmayan serbest çalışanlar başvurularını gerçekleştirebildi; bugün itibarıyla da vergi danışmanları ve denetçiler gibi denetleyici üçüncü şahıslar işletmeciler adına başvuruda bulunabiliyor. Başvurular yine Federal düzeyde standart olan platform üzerinden yapılıyor: www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de (Almanca'da).

Birçok şirket, işletme, serbest çalışan, dernek ve kuruluş (bundan böyle: “işletmeler”) güncel Korona şartları nedeniyle Korona kaynaklı kapatmalardan etkilenmeye devam ediyor. Kasım ayındaki kapatmalardan sonra Aralık ayındaki kapatmalardan da doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmeye devam edenler, bu olağanüstü ekonomik yardımlar aracılığıyla gerçekleşen zararlarının tazmini için Aralık ayında da 2019 yılına ilişkin mukayese cirosunun yüzde 75’ine kadar varan teşviklerden yararlanabilecekler. Aralık ayına ilişkin olağanüstü ekonomik yardımda da avans ödemesi imkânı olacaktır. İlk avansların Ocak ayında ödenmesi öngörülüyor. Avans ödemeleri en fazla 50.000 avro tutarında yapılacaktır; personel çalıştırmayan serbest meslek sahipleri kendi adlarına en fazla 5.000 avro tutarına kadar başvurabilirler.

Bir kez daha özetle Aralık ayına ilişkin olağanüstü ekonomik yardımlar:

  • Başvuru hakkına, Kasım Yardımları düzenlemelerine tekabül edecek şekilde geçici kapatmalardan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen işletmeler sahiptir.
  • Aralık Yardımı aracılığıyla temelde bir kez daha, Aralık 2020’de ilgili işletmenin kapandığı günün sayısına oranla Aralık 2019 cirosunun yüzde 75’ine kadar varan teşvikler ödenecektir. Halihazırda Avrupa devlet yardımı hukuku somut olarak kanıtlanmış bir zarar olmaksızın bir teşvikin ödenmesine toplamda bir milyon avro tutarına kadar izin vermektedir. İlgili işletmelere daha önce ödenmiş teşvikler ışığında devlet yardımları hukukunun bir hareket alanı bıraktığı bağlamda, bir önceki yıl ayının cirosunun yüzde 75’ine kadar varan teşvik çoğu işletme için bu temelde ödenebilecektir. Federal düzeydeki sabit masraflar yardımı düzenlemesi çerçevesindeki bir ile dört milyon avro arası teşvikler, Brüksel tarafından onaylanmıştır. Federal Hükümet ayrıca Avrupa Komisyonunda, geçici özel çerçevesi uyarınca küçük teşvikler ve sabit masraflar yardımlarına ilişkin azami tutarların fark edilir biçimde artırılması için çalışıyor. Tutarı dört milyon avroyu geçen teşviklerde, AB devlet yardımları hukuku uyarınca zarar tazminatı temelinde özel bir iznin alınabilmesi için Avrupa Komisyonu ile sair görüşmeler yapılıyor.
  • Başvurular yine Federal düzeyde standart olan Geçici Yardım IT platformu üzerinden yapılacaktır (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) (Almanca'da). Kasım Yardımlarında olduğu gibi başvuru vergi danışmanları, harici denetçiler veya sair üçüncü şahıslar tarafından yapılacaktır. Personel çalıştırmayan ve 5.000 avrodan fazla teşvik başvurusunda bulunmayan serbest meslek sahipleri başvurularını, ELSTER sertifikaları ile doğrudan yapabilirler.