Birçok ekonomik branştaki faaliyetlerin sadece sınırlı biçimde mümkün olmaya devam etmesi nedeniyle Federal Maliye Bakanı Scholz ve Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ayrıca, güncel Geçici Yardımların Haziran 2021 sonuna kadar uzatılacağını ve bir kez daha fark edilir biçimde genişletileceğini kararlaştırdı. Geçici Yardım paketi, pandemi ile mücadele tedbirlerinden özellikle ağır etkilenen işletmeleri destekliyor ve geri ödenmesi gerekli olmayan doğrudan teşvik özelliğini taşıyor.

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz: “Hâlâ Korona pandemisinin kıskacındayız. Kısıtlamalar hepimizi çok zorluyor. Bu nedenle şu geçerliliğini koruyor: Ekonomik yükü taşıyanların yanındayız, kararlılıkla krizin karşısında duruyoruz. Geçici Yardımlar bir kez daha fark edilir biçimde iyileştirilecek, ayrıca bürokrasisiz bir Aralık Yardımı gerçekleştirilecek. Bu pahalı olacak ama alternatifi, yani bir şirket iflası ve işten çıkarma dalgası hepimiz için çok daha pahalı olur. Hep birlikte bunun üstesinden gelebiliriz, hep birlikte her şeye göğüs gerebiliriz.”

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier: “Korona pandemisi bizi ve ekonomimizi daha bir müddet uğraştıracak. Bu nedenle birliktelik ve dayanışma zamanı bitmedi daha. Bu zor zamanlarda işletmelerimizi ve çalışanlarını yalnız bırakmıyoruz. Aralıktaki destek seçenekleri vasıtasıyla, Aralık ayında da dayanışmada bir boşluğun oluşmamasını sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl ışığında Geçici Yardımlar III’ü Haziran 2021 sonuna kadar uzatıyor ve hatta genişletiyoruz. Geçici Yardımlar III çerçevesinde şimdiye dek 50.000 avro olan aylık azami teşvik tutarı, 200.000 avroya kadar artırılabilecek. Geçici Yardımlar III’ün bir parçası olan Yeniden Başlama Yardımı aracı vasıtasıyla personel çalıştırmayan serbest meslek sahiplerini 5000 avroya varan götürü bir işletme giderleri teşviki ile destekliyoruz. Böylelikle Yeniden Başlama Yardımı özellikle kültür ve medya branşındaki çok sayıda yalnız savaşçı için merkezi bir destek teşkil edecek.”

Özetle Aralık Yardımı:

 • Aralık Yardımlarının finansal hacmi, her bir teşvik haftası başına tahminen 4,5 milyon avro olacak.
 • Başvuru hakkı sahipleri, Kasım Yardımları düzenlemeleri uyarınca geçici kapatmalardan doğrudan etkilenen şirketlerin yanı sıra dolaylı olarak etkilenen şirketler ve dolaylı olarak dolaylı etkilenen şirketler olmaktadır.
 • Aralık Yardımı aracılığıyla temelde bir kez daha, Aralık 2020’de ilgili işletmenin kapandığı günün sayısına oranla Aralık 2019 cirosunun yüzde 75’ine kadar varan teşvikler ödenecektir. Halihazırda Avrupa devlet yardımı hukuku somut olarak kanıtlanmış bir zarar olmaksızın bir teşvikin ödenmesine toplamda bir milyon avro tutarına kadar izin vermektedir. İlgili işletmelere daha önce ödenmiş teşvikler ışığında devlet yardımları hukukunun bir hareket alanı bıraktığı bağlamda, bir önceki yıl ayının cirosunun yüzde 75’ine kadar varan teşvik çoğu işletme için bu temelde ödenebilecektir. Federal düzeydeki sabit masraflar yardımı düzenlemesi çerçevesindeki bir ile dört milyon avro arası teşvikler, Brüksel tarafından onaylanmıştır. Federal Hükümet ayrıca Avrupa Komisyonu ile görüşmelerinde, geçici özel çerçevesi uyarınca küçük teşvikler ve sabit masraflar yardımlarına ilişkin azami tutarların fark edilir biçimde artırılması için çalışacaktır. Tutarı dört milyon avroyu geçen teşviklerde, AB devlet yardımları hukuku uyarınca zarar tazminatı temelinde özel bir iznin alınabilmesi için Avrupa Komisyonu ile sair görüşmelerin yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru süreci halihazırda hazırlanmaktadır. Somut bir zamanın belirtilmesi şu anda mümkün olmamaktadır. Ancak başvurular yine Geçici Yardım IT platformu üzerinden (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de [Almanca]) yapılabilecektir. Kasım Yardımlarında olduğu gibi başvuru vergi danışmanları, harici denetçiler veya sair üçüncü şahıslar tarafından yapılacaktır. Personel çalıştırmayan ve 5.000 avrodan fazla teşvik başvurusunda bulunmayan serbest meslek sahipleri başvurularını, ELSTER sertifikaları ile doğrudan yapabilirler.

Özetle Geçici Yardımlar III:

 • Geçici Yardımlar çerçevesinde “Kasım ve Aralık pencereleri”: Kasım ve Aralık 2020’de Geçici Yardımlardan yararlanabileceklerin listesi, ciroları bir önceki yılın ilgili ayına kıyasla en az yüzde 40 oranında düşmüş ve Kasım ve/veya Aralık Yardımlarından yararlanamamış işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilecektir. Böylelikle, Kasım ve Aralık 2020’de işletmelerinin kapatılmasından ağır bir şekilde etkilenen ama Kasım ve Aralık Yardımları tarafından kapsanmayan sair işletmelere de yardım edilecektir. Bunun ötesinde cironun birbirini takip eden iki ay içerisinde yüzde 50 veya Nisan 2020’den beri yüzde 30 oranında düşmüş olması olarak tanımlanan yardımlardan yararlanma sınırı değişmeyecektir.
 • Aylık azami teşvik tutarı 50.000 avrodan 200.000 avroya artırılmasının yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik sınırlama kaldırılarak başvuru hakkı genişletilmektedir. Bundan böyle Almanya’da yılda azami 500 milyon avroya kadar ciro yapan tüm işletmeler başvuru hakkına sahip olmaktadır.
 • Personel çalıştırmayan serbest meslek sahiplerinin durumu özel olarak dikkate alınmaktadır. Genellikle masraflar kataloğu bağlamında çok düşük sabit masrafları – örneğin kira veya leasing giderleri – belgeleyebildiklerinden bugüne kadar geçici yardımlardan çok sınırlı bir biçimde yararlanabilmiş olmaları nedeniyle, gelecekte sabit masrafların tek tek belgelenmesine alternatif olarak, mukayese cirolarının yüzde 25’i oranında götürü bir işletme giderleri tutarını – “Yeniden Başlama Yardımı” – bir kereliğine mahsus olması kaydıyla mahsup edebilirler. Bu şekilde bir kereye mahsus 5.000 avroya kadar varan bir teşvik almış olacaklar.
 • İade edilebilecek masraflar kataloğu, hijyen tedbirleri nedeniyle alınan ve 20.000 avroya kadar varan yapısal modernleştirme, badana veya tadilat tedbirlerini kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Bu şekilde hijyen gereksinimlerini yerine getirmek için çaba sarf eden işletmelere yardım edilecektir. Ayrıca pazarlama ve reklam giderleri, en fazla 2019 yılındaki ilgili masraflar tutarında olmak üzere teşvik edilebilir olmaktadır.
 • Demirbaş amortismanları, yüzde 50’ye kadar varan bir oranda teşvik edilebilir masraf olarak tanınmaktadır. Böylece örneğin bir kredi veya kendi öz sermayesi ile finanse ederek atlı karınca satın almış bir panayırcı, aylık amortismanların yarısını masraf olarak mahsup edebilir.
 • Seyahat sektörüne ilişkin sektöre özel sabit masraflar düzenlemesi genişletilmektedir. Korona nedeniyle gerçekleşen iptaller nedeniyle seyahat acenteleriyle tur şirketlerinin elde edemediği veya geri ödemek zorunda olduğu komisyonlar veya eşdeğer marjlar teşvik edilebilir olmaya devam etmektedir. Paket tur sınırlaması kaldırılmaktadır. Kısa vadeli satışlar da dikkate alınacaktır. Bunun ötesinde 2021’in ilk yarısında seyahat sektöründe komisyonlar ve marjların teşvik edilmesine ek olarak Mart ile Aralık 2020 arasındaki zaman dilimine ilişkin harici ve yükselmiş bir götürü personel masrafları tutarı vasıtasıyla ifade edilen dahili iptal masrafları teşvik edilebilir olmaktadır.
 • Etkinlik ve kültür sektöründeki işletmeler Mart ile Aralık 2020 arasındaki zaman dilimine ilişkin iptal masraflarını iddia edebilirler. Bu bağlamda dahili ve harici iptal masrafları teşvik edilebilir olmaktadır.
 • Kültür branşına ilişkin özel bir fon aracılığıyla diğerlerinin yanı sıra kültür etkinlikleri için bonus ödemelerinin yapılmasını mümkün kılmak ve etkinlik planlamalarının pandeminin belirsizliğinde içerdiği riski indirgemek istiyoruz. Ayrıntıları belirleme çalışmaları daha devam ediyor.
 • Personel çalıştırmayan serbest meslek sahipleri gelecekte 5.000 avroya varan bir tutara kadar özel kimlik tespiti yükümlülükleri altında doğrudan başvuru hakkına sahip olacaktır (yani örneğin bir vergi danışmanı kullanmadan).