Ofiste masada müzakere

© Fotolia.com/Robert Kneschke

Federal Hükümet, eyaletler ile işbirliği içerisinde Orta Ölçekli Katılımcı Şirketlerin (MBG) mevcut katılım seçeneklerini önemli derecede genişletiyor. Böylelikle orta ölçekli işletmeler sermayelerini Korona krizinde yeniden düzenlemek açısından daha iyi olanaklara sahip olacak. Hedef, orta ölçekli işletmelerin öz sermaye tabanının güçlendirilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Federal Maliye Bakanlığı, Orta Ölçekli Katılımcı Şirketlerin iştirak hisseleri alabilmeleri için ciddi kolaylıklar kararlaştırdı. Bu bağlamda Federal Hükümetin kontrgaranti beyanları uyarlanmış ve geliştirilmiştir.

Federal Ekonomi Bakanı Altmaier: “İşletmelerimizi ve çalışanlarını bu ciddi krizde yalnız bırakmıyor ve desteklerimizi bir kez daha genişletiyoruz. Bundan böyle uygun tedbirler vasıtasıyla orta ölçekli işletmelerimizin öz sermaye tabanını güçlendireceğiz. Bu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için Federal Hükümetin geçtiğimiz aylarda kararlaştırmış olduğu kapsamlı likidite yardımlarının yanında duracak olan çok önemli bir yardım olacak.”

Federal Maliye Bakanı Scholz: “Bu tedbirler aracılığıyla özellikle ekonomimizin bel kemiği olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekliyoruz. Orta ölçekli işletmelerin öz sermayelerini güçlendiriyoruz. Bu, krizde tam gerektiği yerde yardım sağlayan akıllı bir araç. Bu destek, 1000’e varan işletmeye ve onların çalışanlarına yarayacak. Bu da krizin üstesinden gelebilmemiz doğrultusunda önemli bir ek katkı teşkil ediyor.”

Küçük ve orta ölçekli işletmeler kural olarak iyi bir öz sermaye donanımına sahip oluyor ve Korona krizi öncesinde çoğunlukla sağlam bir öz sermaye ihtiyatı kurmuşlardı da. Ancak çoğu şimdi Korona krizi nedeniyle ciddi ciro kayıpları yaşadı, bu da gittikçe öz sermayelerini zora koşuyor. Bu nedenle Federal Ekonomi Bakanı Altmaier ve Federal Maliye Bakanı Scholz, ortak bir yeniden düzenleme girişimi vasıtasıyla başarılı bir işletme modeline rağmen Korona nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan ama pozitif bir gelecek vaat eden işletmelere destek vermek istiyor.

MBGler, klasik banka kredisini anlamlı bir biçimde tamamlayan katılım sermayesi sunmaktadır. Çoğunlukla sessiz ortaklık yoluyla yapılan katılım finansmanı aracılığıyla ekonomik öz sermaye oranı artırılabiliyor ve yeni iş kuran girişimcilerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilanço oranı iyileştirilebiliyor. Kısa çalışma ödeneğinin öz sermayeyi güçlendirici etkisi, geçici yardımlar ve Kasım/Aralık yardımlarının yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin yenilikçi şirket desteğinin II numaralı sütunu üzerinden yapılan destekle birlikte bundan böyle öz sermaye tarafında küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik toplamda geniş bir destek bulunmaktadır.

MBG tedbirlerinin ayrıntıları:

Programda yapılan iyileştirmelerden olabildiğince çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmenin yararlanabilmesi ve böylelikle Korona nedeniyle tüketilen öz sermayenin telafi edilebilmesi için, derhal geçerli olmak suretiyle takip eden tedbirler geçici bir süre için uygulanacaktır:

a. Sessiz ortaklıklar için şimdiye dek geçerli olan üst sınır 1 milyon avrodan 2,5 milyon avroya çıkarılacak. Karar çerçevesinde eski üst sınırın aşılması halinde Federal Hükümet izninin gerekli olduğu şartı bundan böyle aranmayacaktır.

b. Katılım sermayesi üzerinden sunulan kaynaklar, örneğin işletme sermayesi finansmanı gibi her türlü finansman ihtiyacı için esnek bir biçimde kullanılabilecektir.

c. Federal Hükümete ve eyalet hükümetlerine ait kontrgarantilerin kefalet bankaları lehine artırılması vasıtasıyla MBGlerin riski düşecek, bu da orta ölçekli işletmelerin zor dönemlerde de öz sermaye aracılığıyla aktif olarak teşvik edilmesini mümkün kılacaktır.

d. Diğer yardımlarla, özellikle de Kalkınma Bankasının (KfW) hızlı kredisi ile kombine edilmesi açıkça mümkün olacaktır.

İlgilenenler, her bir eyaletin Orta Ölçekli Katılımcı Şirketinin web sitesi üzerinden bilgilere ulaşabilir. Bunların bir listesi www.vdb-info.de/mitglieder adresinde bulunmaktadır.