Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in mevcut korona durumu ve korona yardımı hakkında.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in mevcut korona durumu ve korona yardımı hakkında.

© BMWi/Susanne Eriksson

Kasım 2020’ye ilişkin olağanüstü ekonomik yardım, güncel Korona sınırlamalarından özellikle etkilenen şirketler, işletmeler, serbest çalışanlar, dernekler ve kuruluşlara ek bir merkezi destek sunacak. Yardımların sair ayrıntıları ve şartları kesinleşti.

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz: “Korona tedbirleri nedeniyle Kasım ayında işlem faaliyetlerini durdurmak zorunda olanlara destek oluyoruz. Endişelerin çok büyük olduğunu ve birçok kişinin yardım programına ilişkin ayrıntılı bilgileri beklediğini biliyorum. Bunlar da artık kesinleşti. İlgililere yardımların hızlı ulaşmasını istiyorum. Pandemiyi nispeten iyi geçirebilmemiz için dayanışma içerisinde olmak bu krizde çok önemli.”

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier: “Şimdi birliktelik ve karşılıklı dayanışma zamanı. Bu ciddi durumda işletmelerimizi ve çalışanlarını yalnız bırakmıyor, aksine, Korona kurallarından özellikle etkilenen serbest çalışanlar, işletmeler ve kuruluşlara yönelik yardımlarımızı bir kez daha genişletiyoruz. Yardım başvurularının şartlarını artık kesinleştirdik. Avans ödemelerinin mümkün olan en hızlı şekilde, mümkünse Kasım 2020 sonuna kadar yapılmasını hedefliyoruz.”

Olağanüstü ekonomik yardımın çerçeve şartları şöyledir:

 1. Toplam hacim: Olağanüstü ekonomik yardımın finansman hacmi tahminen 10 milyar avro civarında olacak.
 2. Başvuru hakkı sahipleri: Geçici kapanmalardan doğrudan etkilenen şirketler, işletmeler, serbest çalışanlar, dernekler ve kuruluşların yanı sıra dolaylı olarak etkilenen şirketler, takip eden şartlara göre başvuru hakkına sahip olmaktadır:
  Doğrudan etkilenen şirketler: Federal hükümetin ve eyalet hükümetlerinin 28 Ekim 2020 tarihli kararı nedeniyle eyaletlerin verdiği kapatma talimatı esasında işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan tüm şirketler (kamu şirketleri de dahil), işletmeler, serbest çalışanlar, dernekler ve kuruluşlar. Oteller doğrudan etkilenen şirket olarak sayılır.
  Dolaylı olarak etkilenen şirketler: Belgelenebilir bir şekilde ve düzenli olarak cirolarının %80’ini, kapatma tedbirlerinden doğrudan etkilenen şirketler ile elde eden şirketler.
  Bağlı şirketler – başka bir deyişle birden fazla iştiraki veya işletme tesisi olan şirketler – bağlı şirketlerin toplam cirosunun %80’inden fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen bağlı şirketlere ait olması durumunda başvuru hakkına sahiptir. İlgili bağlı şirketlerin cirosunun %75’ine kadar varan bir tutarı tazmin edilecektir. Bu, örneğin restoran (kapalı) ve perakende (açık) işleten holding şirketler için geçerli olabilir – ilgili holding şirketinin cirosunun %80’inden fazlasını restoranlar üzerinden kazanılması durumunda acil yardım ödenecektir.
 3. Hangi teşvikler yapılacak? Kasım Yardımı vasıtasıyla işletmelerin kapalı olduğu hafta başına, üst sınırı 1 milyon avro olmak üzere ve işletmenin devlet yardımları hukuku açısından mevcut çerçevenin buna izin verdiği bağlamda (AB’nin devlet tarafından yapılacak küçük yardımlar düzenlemesi) Kasım 2019’a ait haftalık ortalama cirosunun %75’i ödenecektir.
  Kasım yardımları çerçevesinde 1 milyon avro üzerindeki yardımlar, Avrupa Komisyonu’nun bilgilendirilmesine ve onayına tabidir. Federal Hükümet, bu tip daha yüksek yardımlara ilişkin onayın alınabilmesi amacıyla halihazırda Avrupa Komisyonu ile yoğun görüşmeler yürütmekte.
  Personel çalıştırmayan serbest meslek sahipleri, mukayese cirosu olarak Kasım 2019’un haftalık ortalama cirosuna alternatif niteliğinde 2019 yılının haftalık ortalama cirosunu dayanak gösterebilirler. İşletme faaliyetlerine 31 Ekim 2019 tarihinden sonra başlamış olan başvuru hakkı sahipleri mukayese cirosu olarak Ekim 2020’nin haftalık ortalama cirosunu veya şirket kuruluşu itibarıyla haftalık ortalama cirolarını esas olarak alabilirler.
 4. Alınan sair yardımların mahsup edilmesi: Kasım 2020 teşvik dönemi için ödenen sair devlet yardımları mahsup edilecektir. Bu özellikle geçici yardım veya kısa çalışma ödeneği gibi yardımlar için geçerli olmaktadır.
 5. Kasım ayında kazanılan cironun mahsup edilmesi: İşletmelerin genellikle kapatılmasına karşın ciro yapılması durumunda bu tutar, mukayese cirosunun %25’ine kadar hesaba katılmayacaktır. Mukayese cirosunun %100’ünü geçen bir tutarda bir teşvik fazlasının ödenmesinin engellenmesi için, bu tutarı aşan cirolarda ilgili bir mahsup yapılacaktır.
  Mekân dışı satış yapan restoranlar için özel bir düzenleme geçerlidir. Burada mukayese dönemi olan 2019 yılına ait ciroların %75’i oranında tazmin edilecek tutar, Katma Değer Vergisi’nin tam oranına tabi olan, yani restoranda yenilen yemeklerden kazanılan ciro ile sınırlanacaktır. Böylelikle mekân dışı satış ile kazanılan – ve düşürülmüş Katma Değer Vergisi oranına tabi olan – ciro hesaptan çıkarılmaktadır. Bunun karşılığında işletmelerin kapatıldığı dönemde mekân dışı satıştan kazanılan bu ciro, bu faaliyetlerin genişletilmesinin teşvik edilmesi amacıyla ciro hesabından çıkartılacaktır. Örnek: Bir pizzacı Kasım 2019’da restoran içi satıştan 8.000 avro, restoran dışı satıştan 2.000 avro ciro yaptı. Bu nedenle alacağı Kasım Yardımı 6.000 avro (8.000 avronun yüzde 75’i), yani ilk aşamada diğer branşların alacağından biraz daha düşük bir tutar olacak. Ancak pizzacı bunun karşılığında teşviki kesilmeksizin Kasım 2020’de evlere yemek servisi aracılığıyla genel olarak izin verilen 2.500 avronun (10.000 avronun yüzde 25’i) çok daha üstünde bir ciro yapabilecektir.
 6. Başvuru: Yardım başvuruları önümüzdeki haftalarda federal düzeyde işleyen geçici yardım IT platformu üzerinden yapılabilecektir (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de (Almanca'da)). Elektronik başvurunun bir vergi danışmanı veya harici denetçi tarafından yapılması gerekmektedir. Ödeme, eyaletler tarafından geçici yardım platformu üzerinden yapılacaktır.
  Personel çalıştırmayan ve 5.000 avrodan fazla teşvik başvurusunda bulunmayan serbest meslek sahipleri için, başvurunun denetleyici bir üçüncü şahıs tarafından yapılması şartı bulunmamaktadır. Onlar özel kimlik tespiti yükümlülükleri altında başvuru hakkına sahip olmaktadır.