Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz

© BMWi/Andreas Mertens

Dinamik enfeksiyon gelişmeleri ışığında Federal Hükümet ve 16 eyalet, enfeksiyon dalgasını kırma ve virüsün yayılmasını kontrol etme amacı doğrultusunda hedefli ve zaman açısından sınırlı tedbirler kararlaştırdı. Dün verilen karar, belirli branşlar için geçici kapanmaları da içeriyor.

Tedbirlerden etkilenen şirketler, işletmeler, serbest çalışanlar, dernekler ve kuruluşlar devlet yardımlarına rağmen, ilkbaharda alınan tedbirler nedeniyle ekonomik açıdan hâlâ zayıf durumdalar. Bu nedenle Federal Hükümet hızlı ve kapsamlı destek sağlayacak ve bu amaç doğrultusunda kısa vadeli olarak, mevcut destek programlarını fark edilir şekilde aşan hedefli yardımlar kullandıracaktır.

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz: “Önümüzdeki ay gerçekleri gösterecek. Durum dramatik, virüs çok hızlı bir dinamikle yayılıyor. Bu yüzden hayatı ve ekonomiyi korumak için zaman açısından sınırlı tedbirler almamız zorunlu oldu. İşletmelerin, serbest ve bir işverene bağlı çalışanların yanındayız. Özellikle etkilenen branşları var gücümüzle destekleyeceğiz. Şimdiye kadar krizi hep birlikte iyi geçirdik. Mantık, güven ve dayanışma vasıtasıyla bir sonraki aşamadan da geçeceğiz.”

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier: “Dün alınan kararlar, Korona Virüs’ün hızlı yayılmasını yavaşlatmak ve enfeksiyon dinamizmini kırmak için doğru ve gerekli olmaktadır. Şimdi omuz omuza ve dayanışma içerisinde durma zamanı. Bu ciddi durumda işletmelerimizi ve çalışanlarını yalnız bırakmıyoruz – aksine, etkilenen serbest çalışanlara, işletmelere ve kuruluşlara yönelik yardımlarımızı bir kez daha genişletiyoruz. Ekonomimizin özünü koruyabilmek ve krizden sonra kaldığımız yerden ivme kazanarak devam edebilmemiz için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.”

Bu olağan dışı ekonomik yardımın finans hacmi 10 milyon avroya kadar varacak ve Korona yardım programları (Almanca'da) için öngörülen mevcut kaynaklardan karşılanabilecek. İhtiyatlı plan yaptık ve maddi açıdan güçlü durumdayız.

Federal Hükümetin bu olağan dışı ekonomik yardımı vasıtasıyla, pandeminin üstesinden gelinebilmesi için alınması gereken tedbirler nedeniyle geçici olarak işletmeleri kapatılanlara destek sağlanacak.

Devlet talimatı nedeniyle faaliyetleri yasaklanan veya mevcut talimat nedeniyle yasaklanmış olan şirketler, işletmeler, serbest çalışanlar, dernekler ve kuruluşlar başvuru hakkına sahiptir. İlgili talimatlardan dolaylı olarak ama benzer bir şekilde etkilenenlere yönelik destek tedbirleri, yakın zamanda bir karara bağlanacaktır.

Ekonomik yardım, götürü miktar olarak bir kereliğine mahsus ödenecektir. Etkilenenlere kolay ve bürokrasisiz yardım sağlanması öngörülmekte. Bu kapsamda özellikle faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına rağmen oluşan sabit masraflar söz konusu olmaktadır. Süreci mümkün olduğunca basit tutabilmek için bu masraflar ciro üzerinden tahmin edilecektir. Bu nedenle dayanak noktasını Kasım 2019’un ortalama haftalık cirosu oluşturacak. Tazmin tutarı, 50 kişiye kadar kişi istihdam eden işletmeler için ilgili cironun %75’ine tekabül edecek. Başka bir deyişle ayrıntılı ve çok karmaşık bir masraf hesaplaması yapmamak için, sabit masraflar götürü miktar olarak hesaplanacaktır. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin devlet yardımı hukuku belirli sınırlar çizmektedir. Bu nedenle daha büyük işletmelere yönelik ilgili yüzde oranları, AB’nin ilgili devlet yardımı hukuku düzenlemelerinin üst sınırlarına göre hesaplanacaktır. Kullandırılan olağan dışı ekonomik yardım, kısa çalışma ödeneği veya geçici yardımlar veya geçici yardımlar kapsamında daha sonra ifa edilecek olası edimler gibi ilgili zaman diliminde verilen devlet hizmetleri ile mahsup edilecektir.

Yeni kurulan şirketler de desteklenecek. Kasım 2019’dan sonra kurulan şirketler için Ekim 2020’nin cirosu dayanak olarak alınacaktır. Yalnız çalışan serbest meslek sahiplerinin ise seçim hakkı var: Cirolarının dayanak çerçevesi olarak bir önceki yıl olan 2019’a ait ortalama ciroyu da esas alabilirler.

Federal Hükümet, yardım başvuruları ve etkin işleme süreçlerini mümkün olan en hızlı şekilde gerçekleştirilebilir hale getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu nedenle avans ödeme olanakları da incelenmektedir.

Başvuruların, federal düzeyde işleyen geçici yardım IT platformu üzerinden yapılması öngörülmektedir (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) (Almanca'da). Bu şekilde, geçtiğimiz aylarda kendini kanıtlamış olan bir altyapı kullanılacaktır.

Aynı zamanda ilgi duyan küçük işletmeler, Alman Kalkınma Bankasının (KfW) kredi programları üzerinden bir ek yardım da kullanabilecektir. Korona krizinde KfW Hızlı Kredi, Almanya’nın küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri için önemli bir destek olduğunu kanıtladı ve bundan böyle yalnız çalışan serbest meslek sahipleri ve 10 kişiye kadar personel çalıştıran işletmeler tarafından da kullanılabilecektir.

İşletmeler, ana bankaları üzerinden 2019 yılında yaptıkları ciroya bağlı olarak 300.000 avro tutarına kadar KfW Hızlı Kredi başvurusunda bulunabilirler. Federal Hükümet bu bağlamdaki tüm riski üstleniyor ve ana bankaları yasal sorumluluktan muaf tutuyor.

Ve nihai olarak, kendini kanıtlamış olan geçici yardımları değişen duruma göre uyarlıyoruz. Geçici yardımlar bu bağlamda Ocak 2021 ile Haziran 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak şekilde uzatılacak (= Geçici Yardım III) ve şartlar iyileştirilecektir. Zira bazı ekonomik alanların önümüzdeki aylarda da ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalacakları bekleniyor. Bu örneğin kültür ve etkinlik sektörü için geçerli olmaktadır. Federal Maliye Bakanlığı ve Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yoğun bir biçimde ayrıntılar üzerinde çalışıyor.