Elektrik sayacı

© iStock.com/Bet_Noire

Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığının önerisi üzerine Federal Kabine bugün “Pandemi ve sair nedenlerden ötürü Enerji Yasasını esas alan kararnamelerdeki uyarlamaların uygulamaya geçirilmesine ilişkin Karaname”yi (Almanca) (PDF, 121 KB) kararlaştırmıştır. Bu Kararname, şimdiye kadar bireysel ağ kullanım ücretlerinin belirlendiği yüksek elektrik kullanımı olan işletmelere yönelik geçici bir düzenleme içermektedir. 2020 yılının özellikleri ışığında ağ kullanım ücretlerinin düşürülmesine dair ön şartların, 2019 takvim yılının kullanım verileri esasında da incelenebilir olması öngörülmektedir.

Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok işletmenin üretimi ve cirosu gerilemiştir. Bu işletmeler, geçici olarak değişen elektrik kullanımları nedeniyle 2020 yılında bireysel ağ kullanım ücretlerinden yararlanabilmenin şekli şartlarını yerine getiremeyebilirler. Bugün Kabinede kararlaştırılan Kararname, bu işletmeler için ek masrafların oluşmaması yönünde geçici bir düzenleme teşkil etmektedir. Bu Kararname aynı zamanda, etkilenen işletmelerin maddi zorluk yaşamasının engellenmesi doğrultusunda önemli bir sinyal oluşturmaktadır.

Kararname bunun ötesinde, teknik nedenlerden ötürü gerekli olan elektrik geçişlerinde yerinde olmayan ağ kullanım ücretlerinin oluşmasını engelleyen bir düzenleme içermektedir. Nitekim bu Kararname aracılığıyla ağ kullanım sözleşmelerine ilişkin yazılı şekil şartları kaldırılarak, dijital sözleşme yapılması da kolaylaştırılmaktadır.

Kararname Eyalet Meclisi’nin onayına tabi olmaktadır.