Federal Bakan Altmaier yeni Korona yardımlarını tanıtıyor

Federal Bakan Altmaier yeni Korona yardımlarını tanıtıyor

© BMWi/Andreas Mertens

Korona pandemisi nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda veya ciddi kısıtlamalara maruz kalan küçük ve orta ölçekli işletmeler yeni likidite yardımları alabilecekler. Tüm Almanya için geçerli olan www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de başvuru platformu bugün işleme alınıyor. Örneğin işletmeler adına başvuruları yapmakla yükümlü olan vergi danışmanları ve denetçiler bugün itibarıyla sayfaya kayıtlarını yapabilirler. Kaydın başarıyla tamamlanmasını takip eden günlerde başvurular çevrimiçi, ödemeler de işletmelere daha Temmuz ayında yapılabilecektir. Geçici yardım paketi, Federal Hükümetin Almanya’nın krizden hızlı ve güçlü çıkması için başlattığı konjonktür paketinin bir parçasını teşkil etmektedir.

Başvurular bir vergi danışmanı, denetçi veya yeminli muhasebeci tarafından ve ilk kez tamamen dijitalleştirilmiş bir yöntemle yapılacaktır. Federal Hükümet 12 Haziran 2020 tarihinde Korona pandemisinden en ağır etkilenen branşlara yönelik geçici yardımın çerçevesini kararlaştırmıştı. İkinci katkı bütçesi ile Federal Hükümet bu amaç doğrultusunda yaklaşık 25 milyar avro ayırmaktadır. Dijital başvuru süreci, Çevrimiçi Erişim Yasası OZG’nin uygulamaya geçirilmesi çerçevesinde en kısa zamanda hazırlanmıştır.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier: “Geçici yardım vasıtasıyla pandemiyle mücadele tedbirlerinden özellikle etkilenen branşlara yardım ediyoruz. Başta hâlâ canlandırılmamış branşlar olmak üzere hafifletilmiş tedbirlere rağmen faaliyetleri hâlâ kısıtlanmış olan ekonomi dallarının da yardıma ihtiyacı var. Tüm bu işletmeler için, sabit giderlerini karşılayabilmeleri amacıyla geri ödenmesi gerekmeyen 150.000 avro tutarına kadar teşvikler ayırıyoruz. Başvurular bir vergi danışmanı, denetçi veya yeminli muhasebeci tarafından güvenli ve tamamen dijitalleştirilmiş bir süreç üzerinden yapılacaktır.”

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz: “Korona pandemisinin sonuçları ekonomimiz için bir yük teşkil ediyor. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik yardımları genişleten Federal Hükümet, işletmeler ve çalışanlarına bu zor zamanlarda destek olma amacı doğrultusunda yaklaşık 25 milyon avro ayırıyor. Böylelikle de konjonktür paketinin en yüksek münferit kalemi haline geliyor. Geçici yardımlarımız, krizden özellikle etkilenen bu işletmelerin yakın zamanda tekrar canlanmasını mümkün kılacaktır. Bu yardımın geri ödenmesi gerekmiyor. Bundan böyle hayır örgütleri için de destek sağlıyor olmamız benim için çok özel bir önem taşıyor.”

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer: “Geçici yardım başvurusu tamamen çevrimiçi yapılabilecek. Bu çevrimiçi süreci sadece üç hafta içerisinde hazırladık. Bu, alışılagelmiş bir sürecin hazırlanması için bile hızlı sayılırken, dijitalleştirilmiş bir idare süreci için rekor sayılabilecek bir süredir. Çevrimiçi Erişim Yasası’nın uygulamaya geçirilmesi kapsamında önümüzdeki aylarda onlarca sair idare hizmeti çevrimiçi erişebilir olacak. İhtiyacımız olan idare de bu: hızlı, yetkin ve halka yakın.”

Hamburg’un Ekonomi ve İnovasyon Senatörü Michael Westhagemann: “Eyalet ve federal hükümetler düzeyindeki ortak bir çabayla, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere Covid-19 pandemisinin sonuçlarının üstesinden gelmeleri konusunda yardımcı olması için acilen ihtiyaç duyulan sair bir aracı geçici yardım ile oluşturmayı başardık. Paranın hızla acilen gerekli olduğu yerlere gitmesi için bilişimciler, tamamen dijitalleştirilen başvuru ve işlem süreci vasıtasıyla yardımların hızla işlenebileceği, kullanması rahat bir sistem geliştirdiler. Özellikle federal ve eyalet hükümetleri nezdinde ve bilişim hizmeti sunucularında her şeyin zamanında hazır olması için geri planda yılmadan çalışan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Birlikte, ekonomik sorunlardan kaynaklanan sonuçların üstesinden gelebiliriz.”

Geçici yardımların yönetimi eyaletlere ait. Federal Ekonomi Bakanlığı ve Federal Maliye Bakanlığının birlikte kararlaştırdığı idari anlaşmalar bu programın esasını oluşturmaktadır. Müzakerelerde eyalet tarafını koordine eden Hamburg olmuş, Bavyera da başvuru sürecinin dijitalleşmesine katkı sağlamıştır. İdari anlaşma ve ilgili icra bilgileri aracılığıyla, geçici yardım başvurularının gelecek günlerde vergi danışmanları, denetçiler veya yeminli muhasebeciler tarafından ibraz edilebilmesi için gerekli olan tüm ön şartlar oluşturulmuştur. Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı başvuru platformunu, dijital uzmanlık süreçleri aracılığıyla eyaletlerde, araştırma ve Çevrimiçi Erişim Yasası OZG’nin teşviki konulu federal ve eyalet düzeyindeki ortak bir proje olarak mali kaynaklar ile teşvik etmektedir. Bu bağlamdaki ön çalışmaları yapan Bavyera Eyaleti, “Araştırma ve Teşvik” konu alanının öncülerinden biri olmaktadır. Bu şekilde tüm Almanya’da standart, başvuru bilgilerini güvenli ve kesintisiz aktaran ve hızlı işlenen bir çevrimiçi başvuru süreci sağlanmaktadır.

Korona geçici yardımları ve başvuru süreci ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de adresinden ulaşabilirsiniz.

İdari anlaşmanın temel içerikleri: Kim nerede başvuruda bulunabilir?

 1. Başvuru hakkına sahip olanlar: Ekonomi İstikrar Fonu’ndan yararlanma niteliği bulunmayan ve 2020‘nin Nisan ile Mayıs aylarında cirosunun 2019’un Nisan ve Mayıs aylarına kıyasla en azından %60 oranında düşmüş olan tüm işletme ve örgütler, faaliyet gösterdikleri branştan bağımsız olmak üzere başvuru hakkına sahiptir. Program şartlarını yerine getirme suretiyle personel çalıştıran ve çalıştırmayan serbest meslek sahipleri de başvuruda bulunabilecektir. Aynısı hayır amaçlı işletmeler ve kurumlar için geçerli olmaktadır.

  Ekonomi İstikrar Fonu’na dayanılarak orta büyüklükteki işletmelerin, cirolarının 50 milyon avroyu ve/veya bilanço toplamlarının 43 milyon avroyu geçmemesi şartıyla çalıştırdıkları personel sayısı açısından herhangi bir sınırlama olmaksızın geçici yardım başvurusunda bulunabilmeleri sağlanmaktadır.

 2. Geçici yardımın kapsamı: Geçici yardım, Korona nedeniyle Haziran ve Ağustos ayları arasında ciro kaybı yaşayan işetmelerin yanı sıra personel çalıştıran ve çalıştırmayan serbest meslek sahiplerini destekleyecektir. Sabit işletme giderlerine katkı olarak yapılacak ödemeler aracılığıyla ekonomik geçimleri güvenceye alınacaktır.

  Geçici yardım teşvik ayında, bir önceki yılın ilgili ayına kıyasla

  - cironun %70 gerilemesi halinde sabit giderlerin %80’ini,
  - cironun %50 ile %70 arasında gerilemesi halinde sabit giderlerin %50’sini,
  - cironun %40 ile %50 arasında gerilemesi halinde sabit giderlerin %40’ını

  karşılayacaktadır.

  Teşvik edilebilen sabit giderler kira, finansman masrafları, sair sabit masrafları, meslek öğrencilerine ilişkin masrafları ve gayrimenkul vergileri gibi kalemleri kapsamaktadır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılamayan personele ilişkin personel masrafları, sabit giderlerin %10’u oranında götürü bir tutarda talep edilebilecektir. Seyahat sektörünün branşa özgün özelliklerini dikkate almak amacıyla seyahat acenteleri, Korona nedeniyle iptal edilen seyahatler kapsamındaki komisyon kayıplarını da talep edebileceklerdir. Şirket sahiplerinin kendine ödedikleri ücretler teşvik kapsamına girmemektedir.

  Geçici yardımlar azami tutarı ayda 50.000 avro olmak üzere en fazla 3 ay ödenir. Beş kişiye kadar personel çalıştıran işletmelerde teşvik tutarı ayda azami 3.000 avro, on kişiye kadar personel çalıştıran işletmelerde ise azami 5.000 avro olmak üzere en fazla 3 ay ödenir. Gerekçeli istisnai durumlarda, küçük işletmelere ilişkin azami teşvik tutarları aşılabilmektedir.

 3. Başvuru süreci ve gerekli belgeler: Başvurular, dijital bir süreç üzerinden bir tek başvuru sahibi tarafından görevlendirilen bir vergi danışmanı, denetçi veya yeminli muhasebeci tarafından yapılabilecektir. Bu kapsamda oluşan masraflar da geçici yardım talebi çerçevesinde kısmen talep edilebilecektir. İddia edilen ciro kayıpları ve sabit giderler, başvuru süreci çerçevesinde vergi danışmanı, denetçi veya yeminli muhasebeci tarafından incelenir.

  Üç ay için talep edilen meblağın 15.000 avroyu aşmadığı surette vergi danışmanı, denetçi veya yeminli muhasebecinin kolaylaştırılmış bir güvenilirlik kontrolü gerçekleştirmesi yeterli olmaktadır. Çok düşük sabit giderleri olan başvuru sahiplerine yine de bir vergi danışmanı, denetçi veya yeminli muhasebeciyi görevlendirmenin kendileri için gerçekte ne kadar makul olup olmayacağını değerlendirmeleri önerilmektedir.

 4. Eyaletler üzerinden ödeme: Yardımların uygulamaya geçirilmesini ve ödenmesini eyaletler üstlenmiştir.

 5. Başvuru ve ödeme süresi: Başvurular en geç 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetkili eyalet makamına ibraz edilmelidir.

 6. Diğer yardımlar ile ilintisi: Geçici yardım programı, zaman açısından Federal Hükümetin acil yardım programına müteakiben gerçekleştirilmektedir. Federal ve eyalet düzeydeki acil yardımlardan yararlanmış olan ama yukarıda anılan kapsamda ciro kaybı yaşamaya devam eden şirketler yeniden başvuruda bulunma hakkına sahip olmaktadır. Ancak acil yardımla geçici yardıma ilişkin teşvik sürelerinin kesişmesi durumunda, acil yardım geçici yardımdan kısmen mahsup edilecektir.