Korona'nın araştırma ve inovasyon üzerindeki etkileri nedir

© Adobe Stock / adiruch na chiangmai

Korona pandemisi Alman işletmelerin araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini etkiliyor. Bunu, Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığının (BMWi) 9 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasında başta yenilikçi faaliyetlerde bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler arasında yaptığı online anketinin sonuçları (PDF, 790 KB) (Almanca'da) gösteriyor.

Federal Bakan Peter Altmaier: “Rekabet gücü, iş yerleri ve büyüme için inovasyon merkezi bir rol oynuyor – bu, münferit işletmeler için olduğu gibi ulusal ekonomimizin tümü için de geçerlidir. Krizden sonra kaldığımız yerden yeniden başlayabilmemize yönelik konjonktür programının bu nedenle sürdürülebilirlikle adaletin yanı sıra özellikle inovasyonu da teşvik etmesi gerekiyor. Bulut altyapısı, hidrojen ve enerji verimliliği alanlarındaki “made in Europe” çözümler vasıtasıyla kendimizi gelecekte sadece cazip bir ekonomi olarak konumlandırmakla kalmayıp, iklim hedeflerine ulaşılmasına da ayrıca önemli ölçüde katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.”

Online ankete, yüzde 86’sının küçük ve orta büyüklükte işletme olduğu yaklaşık 1.800 yenilikçi şirket katıldı. Sonuçlara göre şirketlerin büyük çoğunluğu (yüzde 75’i) araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerinin süresini erteleyecek ve/veya uzatacak, yüzde 54’ü projelerine ara verecek. Şirketlerin yüzde 24’ü projelerini durduracağını bildirirken yüzde 21’i krizde yeni araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerine başlamak istediğini ifade etmiştir. Ayrıca büyük şirketler planlarının kapsamını ve devamını, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kıyasla daha sıkı uyarladığı görülmüştür. Bu ve örneğin şirketlerin çıkardığı stratejik sonuçlara veya siyasetten talep ettiklerine dair diğer sonuçlar online olarak (PDF, 790 KB) (Almanca'da) yayımlanmıştır.

BMWi anket sonuçlarını, yenilikçi ve dijital politikası bağlamındaki teşvik programlarını ve girişimlerini daha da iyileştirmek için kullanacak. Sonuçlar ayrıca araştırma sonuçlarının yeni, piyasaya uygun ürün ve hizmetlere geçişini iyileştirmeyi hedefleyen BMWi’nin transfer girişimi çerçevesinde de kullanılacak. BMWi teşvik programları kapsamında en son Korona krizi ışığında süreçleri bürokrasiden arındıran, dijitalleşmeyi destekleyen ve orta büyüklükteki yenilikçi şirketlere katılımı kolaylaştıran çok sayıda tedbiri (PDF, 145 KB) (Almanca'da) uygulamaya geçirmiştir bile.