Solaranlage, Windräder und Strommasten zum Thema Energiewende

© iStock.com/elxeneize

Federal Meclis dün akşam Federal Hükümet’in iletmiş olduğu Plan Sağlama Yasası tasarısının yanı sıra Yenilenebilir Enerjiler Yasası 2017 ve enerji hukuku kapsamındaki sair düzenlemelerdeki değişikliklere ilişkin tasarıları onaylamıştır. Değişikliklerin, Korona krizi devam ederken sürdürülebilir enerjilere geçişin başarıyla gerçekleştirilebilmesine katkıda bulunması öngörülmektedir.

Federal Ekonomi Bakanı Altmaier: “Yasa değişiklikleri vasıtasıyla Korona pandemisinin sürdürülebilir enerjilere geçişi geciktirmemesini temin ediyoruz. Plan Sağlama Yasası aracılığıyla, örneğin elektrik ağının genişletilmesinde olduğu gibi önemli plan ve onay süreçlerinin Korona pandemisi esnasında da hızla gerçekleştirilebilmesini sağlıyoruz. Yenilenebilir enerjiler alanındaki yasal değişiklikler sayesinde ayrıca halihazırdaki sınırlamaların ve gecikmelerin piyasa katılımcılarını olumsuz etkilememesini temin ediyoruz.”

Plan Sağlama Yasası, plan ve onay süreçlerinin yanı sıra kamuoyuna açık özel karar süreçlerinin usule uygun bir biçimde gerçekleştirmeye devam edilebilmesini sağlamaktadır. Yasa sayesinde, şimdiye kadar katılımcıların şahsen hazır bulunmasını şart koşan resmi süreçlerde dijital alternatiflerin kullanılması mümkün kılınmaktadır. Tartışma toplantıları, sözlü istişareler veya başvuru konferansları internet üzerinden, başka bir deyişle telefon veya video konferans aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.

Yenilenebilir Enerjiler Yasası 2017 EEG’nin yanı sıra enerji hukuku kapsamındaki sair düzenlemelerin değiştirilmesi ile ilgili Yasa, enerji hukukunda aciliyeti olan hususları uygulamaya geçirmekte ve Covid-19 pandemisi ile bağlantılı olarak yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi kapsamında oluşabilecek zorlukları konu etmektedir. Böylelikle EEG kapsamındaki teşvik ve indirim hakları temin edilmektedir: Pandemi ile bağlantılı gecikmeler ışığında Yasa, Özel Denkleştirme Düzenlemesi kapsamındaki başvurulara ilişkin belgelerin gecikmeli olarak 30 Kasım’a kadar ibraz edilebileceğini belirlemektedir. Aynı zamanda teşvikten yararlanan yenilenebilir enerji tesislerinin gerçekleştirilmesine ilişkin süreler altı ay uzatılmaktadır. 30 Haziran 2020 tarihine kadar işletilmeye başlanması gereken enerji üretim tesislerine ilişkin teknik kuralların yerine getirilmesi bağlamında da altı ay daha fazla süre tanınmaktadır. Bu değişiklikler, özellikle COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm Almanya’da kararlaştırılan sokağa çıkma ve iletişim sınırlamalarından kaynaklanan zorluklar bağlamında hukuki güven sağlamaktadır.

Bunun ötesinde bu Yasa vatandaşlara ait enerji şirketlerinin, kirlilik etkilerinden koruma hukuku açısından bir izin olmaksızın kıta rüzgar enerjisi kapsamındaki ihalelere katılma imtiyazını sürekli olarak kaldırmaktadır. Geçmişte bu düzenleme, devamında tesislerin hiç kurulmadığı çok sayıda yüksek düzeyde spekülatif tekliflerin verilmesine yol açmıştır.

2021 yılında yapılacak ihalelerde deniz rüzgar enerjisinin kazanılması için uygun alanları belirleyebilmesi amacıyla Federal Açık Deniz Gemiciliği ve Hidrografi Dairesi BSH ilgili bir yönetmeliği çıkarabilmesi için yetkilendirilmektedir.

Yasaların Eyaletler Meclisi’ndeki nihai istişaresinin bu Cuma yapılması planlanmıştır.