Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

© BMWi

Federal Ekonomi Bakanı Altmaier bugün, video konferans yoluyla bir araya gelen Avrupa ekonomi ve sanayi bakanlarının gayri resmi konseyinde Avrupa içerisinde eşgüdümlü olarak Korona krizinin üstesinden nasıl gelineceğini görüşecek. “Recovery” tartışmasının odak noktasında iç pazar işlerliğinin yeniden kurulması ve Avrupa sanayisinin rekabet gücünün artırılması duruyor.

Altmaier: “Ekonomi üzerindeki ağır etkileriyle birlikte Korona pandemisinin üstesinden gelinmesi, tüm Avrupa’nın ortak görevidir. Bu nedenle Avrupa düzeyinde ortaklaşa ve eşgüdümlü olarak hareket etmemiz çok önemli. Avrupa Komisyonu’nun, odağını AB ekonomisinin toparlanmasına çeviren ‘Recovery Act’ üzerinde çalışıyor olmasını bu nedenle memnuniyete karşılıyorum. AB içerisinde ekonominin yeniden yapılanmasını ve yeni gücünü bulmasını nasıl sağlayacağımız sorusunun cevaplarını hep birlikte bulmalıyız.”

Federal Hükümet, Avrupa Komisyonu ve diğer AB üye devletlerinin hükümetleriyle sürekli iletişimde bulunmaktadır. Görüşmelerin merkezinde, her bir üye devletin iç pazarındaki kısıtlamaların mümkün olan en hızlı şekilde nasıl ortadan kaldırılabileceği ve Avrupa sanayisinin, Avrupa Birliği ekonomisinin yeniden canlanması bağlamında nasıl merkezi bir katkıda bulunabileceği konuları durmaktadır.

AB Konseyi Hırvatistan Dönem Başkanlığı, Avrupa ekonomi ve sanayi bakanlarının Mayıs sonunda yapılması öngörülen bu gayri resmi video konferansı güncel zorluklar ışığında bugüne çekmiştir.