Arbeiter arbeitet an Photovoltaikanlage, symbolisiert Exportinitiative Energie; Quelle: istockphoto.com/tzahiV

© istockphoto.com/tzahiV

Federal Hükümet, yenilenebilir enerjilerin hem Almanya’da hem de uluslararası düzeyde genişlemesini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Alman şirketleri, ulusal ve küresel düzeyde sürdürülebilir enerjilere geçişin uygulanması için gerekli kilit teknolojilere ve bilgiye sahiptir. Bu şirketlerin asıl büyüme fırsatı yabancı piyasalarda yatıyor. Ancak bu piyasalarda rekabet çok yoğun ve gittikçe teknolojiden ziyade finansman teklifleri daha bir belirleyici oluyor.

Federal Hükümetin ihracat kredi garantilerine yönelik Yenilenebilir Enerjiler Özel Girişimi burada devreye giriyor: İhracat kredi garantileri (“Hermes garantileri”) vasıtasıyla temerrüt riskleri teminat altına alınarak uzun vadeli finansmanlar mümkün kılınmaktadır. An itibarıyla yenilenebilir enerjiler alanında yurtdışından %70’e kadar yan sanayi ürünü tedarik eden ihracatlar devlet garantisi ile teminat altına alınabilecektir. Alışılagelen, yurtdışından tedarik edilen yan sanayi ürünleri payının %49 ile sınırlanmış olmasıdır. Ayrıca Federal Hükümet bundan böyle alıcının bunu talep etmesi durumunda hedef ülkede oluşan yerel maliyetlerin peşin ödenmesi gerekliliğinden feragat etmekte ve böylelikle yenilenebilir enerjiler alanında artan yerelleştirme gereksinimlerinin hakkını daha iyi bir biçimde veriyor olacaktır.

“Yenilenebilir Enerjiler Özel Girişimi” tedbirleri arasında ayrıca Alman ihracatçıların hedef piyasalarında desteklenmesi amacıyla yoğunlaştırılmış bir piyasa işlemesi da bulunmaktadır. Bu tedbir böylelikle Almanya’nın enerji ortaklıkları çerçevesinde 20’den fazla ülke ile ekonomik iş birliğinin teşvikini de desteklemektedir.

Hermes garantilerinin üstlenilmesi için denetim ve karar süreçlerinin optimizasyonuna da ihracatçılara daha erken, siparişin verilmesi için kritik anlarda daha iyi eşlik edilebilmesi ve proje girişimcilerine finansman şartları hakkında net göstergeler sunabilmek için devam edilecektir.