Zwei Personen sitzen am Schreibtisch

© stock.adobe.com/snowing12

Avrupa Komisyonu 08.05.2020 tarihinde Korona pandemisi bağlamındaki devlet yardımlarına ilişkin geçici özel çerçevesini (Temporary Framework) genişletti. Üye devletler gelecekte yeniden sermayelendirme tedbirleri vasıtasıyla Korona krizi nedeniyle krize giren şirketlerin öz sermaye zeminini güçlendirebilecektir. Bu tedbirler diğerlerinin yanı sıra ikinci dereceden teminatlı borç araçlarını, şirket tahvillerini, intifa haklarını, gizli ortaklıkları, dönüştürülebilir tahvilleri ve pay devirlerini kapsamaktadır.

Yeniden sermayelendirme tedbirlerinin uygulanması vasıtasıyla Federal Ekonomi İstikrar Fonu (WSF) da yakın zamanda çalışmalarına başlayabilecektir. Federal Hükümet WSF’yi daha 24.03.2020 tarihinde Avrupa Komisyonu’na bildirmiştir. Devlet yardımlarının onaylanmasına ilişkin görüşmeler devam etmektedir ve yakında tamamlanması muhtemel olmaktadır.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier: “Avrupa Komisyonu tarafından sunulan genişletilmiş devlet yardım çerçevesi, ekonomiye yönelik mali yardımlarda daha fazla esnekliğin sağlanabilmesi kapsamında diğer bir önemli adım teşkil ediyor. Pandemi nedeniyle birçok işletme kendi suçu olmaksızın krize girmiştir. Şimdi sınırlamalar adım adım kaldırılsa da ekonomimizin özünü en kötü durumda tamamlayıcı öz sermaye aracılığıyla da güvence altına almamız gerekecek. Çünkü krizden sonra kaldığımız yerden ivme kazanarak devam etmeyi hedefliyoruz.“