Rüzgar türbinleri ile elektrik pilon

© fotolia.com/thomaslerchphoto

Enerji bakanlarının dün video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri toplantıda Federal Ekonomi Bakanı Altmaier ve eyaletlerin enerji bakanları, ekonomiyi krizden sonra yine büyüme yoluna getirebilmek için başta şebekelerin genişletilmesi ve sürdürülebilir enerjilere geçişe yatırımların yoğunlaştırılması konuları olmak üzere güncel konuları görüştüler.

Federal Ekonomi Bakanı Altmaier konuyla ilgili şöyle konuştu: “Almanya’da şebekeler adım adım genişlemeye devam ediyor. Enerji Hatlarının Genişletilmesi Yasası uyarınca oluşturulan projelerin yarısı 2019 yılında işletilir durumda, diğer bir üçte birlik payı da yapı halinde olmuştur. 2020 yılı sonuna kadar bu projelerin yaklaşık %90’ı ya yapı halinde ya da işletilir durumda olacaktır. Büyük Kuzey-Güney-Elektrik-Hatları arasından SuedOstLink’te ilk yüksek gerilimli doğru akım iletim hattı olarak tüm hat koridoru hazır olmaktadır. Yıl sonuna kadar Federal İhtiyaç Planlaması Yasası uyarınca projelerin %90’ının plan belirleme dönemi içerisinde veya ilerisinde olması öngörülmektedir. Ancak şimdi ipin ucunu bırakmamalıyız ve şebeke genişletme çalışmalarının hızlandırılması için hem federal hem de eyalet düzeyinde çaba göstermeliyiz.”

Şebeke genişletme çabalarının ötesinde eyaletlerin enerji bakanları, Korona krizinden sonra ekonomiyi yeniden büyüme yoluna getirebilmek için sürdürülebilir enerjilere geçişe daha yoğun yatırım yapılmasını talep etmiş ve bu amaç doğrultusunda Federal Hükümet’e, geniş çaplı yatırım teşvikleri öngören ve elektrik fiyatlarının düşürülmesini de dikkate alan bir görüş belgesi sunmuştur.

Enerji bakanları toplantısının başkanlığını yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Dr. Andreas Pinkwart: “Sürdürülebilir enerjiye geçiş, Korona krizinin ekonomik sonuçlarının üstesinden gelinmesinde önemli bir büyüme motoru oluşturabilir. Bunun başarılı olabilmesi içinse şimdi yenilenebilir enerjilere geniş çapta yatırım yapılması için ciddi teşviklere, akıllı elektrik şebekelerine ve hidrojen alt yapılarına ihtiyacımız var. Bunun ötesinde Federal Hükümet’ten kısa vadede acilen gerekli olduğu üzere fotovoltaik bağlamında 52 GW teşvik sınırını kaldırmasını, Meclis tatile girmeden Kömürden Çıkış Yasası’nı kararlaştırmasını ve örneğin elektrik vergisinin ve Yenilenebilir Enerji Yasası EEG uyarınca masraf payının düşürülmesi yoluyla fark edilebilir bir şekilde elektrik tüketicilerinin üzerindeki yükü azaltmasını talep ediyoruz.”

Baden-Württemberg Eyaleti Çevre Bakanı Franz Untersteller: “Sürdürülebilir enerjilere geçiş ve iklim koruması gerçekten birer büyüme motoru olabilir. Krizin içinden hem ekonomik hem de ekolojik açıdan çok daha güçlü çıkabiliriz. Biz bu yönde önerilerde bulunduk, şimdi bu önerilere tepki verme ve daha da ötesinde insanların ve doğanın aynı şekilde kâr edebilmesi için gerekli şartları cesur ve hızlı bir biçimde sağlama sırası Federal Hükümet’te. Ekonomimizi ve enerji sistemimizi daha sürdürülebilir kılma fırsatını, yatırımlarımızın önemli bir payını enerji sektörüne yani elektrik, ısı ve ulaşım sektörlerine tahsis ederek değerlendirmeliyiz: Hidrojen gibi yeni teknolojilerin genişletilmesi için de teşvikler acilen gerekli olmaktadır.”

Aşağı Saksonya Eyaleti Çevre, Enerji, Yapı ve İklim Koruma Bakanı Olaf Lies: “Ekonomimizin motoru şimdi çevre ve iklim koruması olmalı. Bugünden yarının piyasaları için iş yerlerini oluşturmalıyız - federal ve eyalet düzeyindeki milyarlık yatırımlar Korona krizinden sonra iklime duyarlı teknoloji ve ürünlere akmalı. Ayrıca elektrik sistemlerinin finansman bataklığında gezinmeye bir son verilmeli – Federal Hükümet’in artık net ve sürdürülebilir bir yapı oluşturması gerekiyor.”

Bavyera Eyaleti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hubert Aiwanger: “Sürdürülebilir enerjilere geçiş toplamda büyümeye yol açıyor, istihdam olanakları sağlıyor ve sürdürülebilir bir katma değer teşkil ediyor. Bu nedenle Bavyera, Yenilenebilir Enerji Yasası EEG uyarınca masraf payının düşürülmesini ve istikrarlı olmasını açıkça desteklemektedir. Bu yolla hedefli bir şekilde hanelerin, orta ölçekli işletmelerin ve sanayinin üzerinden yük kaldırılacaktır. Bu tedbir vasıtasıyla ekonominin Korona krizi modundan çıkmasını kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda hidrojen konusunda da artık bir hareketlenme olmalı. Bu teknolojinin tüm Almanya’da güçlenmesi için ulusal hidrojen stratejisinin yakın zamanda çıkarılmasını bekliyoruz. Enerji üretimi ve mobilite açısından olağanüstü bir potansiyeli var.”

Bunun ötesinde eyaletler, Korona nedeniyle sürdürülebilir enerjilere geçişte oluşabilecek bir durgunluğun engellenmesi için, enerji politikası açısından mutlaka şimdi ele alınması gereken hareket gereksinimlerini belirlemiştir. Zira kamu hayatına halihazırda getirilmiş olan sınırlamalar, çok sayıda enerji ekonomisi ve politikası sürecini de derinden etkilemektedir. Enerji bakanlarının kararı uyarınca, sürdürülebilir enerjilere geçiş bağlamında yasa ile sağlanan önemli adımlarda gecikme yaşanmasının mutlaka engellenmesi gerekmektedir. Federal Hükümet geçtiğimiz hafta kimi soruyla ilgili olarak kısa vadeli yasal değişikliklere dair önerileri kararlaştırmıştır bile.