Konteyner

© istockphoto.com/hxdyl

Federal Hükümet, Alman işletmelerinin tedarikçi kredilerini teminat altına almak ve ekonomiye zor zamanlarda destek sağlamak amacıyla kredi sigorta şirketleriyle birlikte 30 milyar avro tutarında bir ekonomik kalkan oluşturuyor. Kredi sigortaları, yurtiçi veya yurtdışındaki bir alıcının faturayı ödemek istememesi veya ödeyememesi durumunda tedarikçileri ödeme temerrüdünden korur.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier: “Bu kriz, hiçbir bir sipariş almadıkları için birçok işletme için büyük bir tehlike oluşturuyor. Ellerinde bir siparişin olması durumunda ise müşterinin ödeme yapıp yapamayacağı belli değil. Bu nedenle 30 milyar avro tutarındaki bu ekonomik kalkan vasıtasıyla kredi sigorta şirketlerinin olası ödeme temerrütlerini karşılamasını sağlıyor ve Almanya’da ve tüm dünyadaki tedarik zincirlerinin bozulmaması için katkıda bulunuyoruz.”

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz: “Malların ulaşımını temin ettiğimiz ve şu an özellikle ihtiyaç duyduğumuz pürüzsüz bir mal akışını sağladığımız bu ekonomik kalkan, Federal Hükümetin ekonomiye daha fazla istikrar sağlama amacıyla oluşturduğu kapsamlı yardım paketinin diğer bir önemli yapı taşını teşkil ediyor. Bu ekonomi kalkanı yardımıyla kredi sigorta şirketleri – ciddi derecede artmış kredi temerrüt risklerine rağmen karşılama onaylarını ayakta tutabilir, hatta yenilerini verebilir durumda olacak. Burada ileri görüşlü hareket ediyoruz, zira şu an birçok müşteri sorunlarını daha bizim yardımımıza ihtiyaç duymadan çözebiliyor.”

Federal Hükümet, kredi sigorta şirketlerinin telafi ödemeleri için 2020 yılına dair 30 milyar avroya kadar varan bir garanti üstlenmektedir. Böylelikle oluşacak kaldıraç etkisi vasıtasıyla yaklaşık 400 milyar avro tutarında bir faaliyet hacmi teminat altına alınmış olacaktır. Kredi sigorta şirketleri özlü bir katkı sağlayacak, Federal Hükümete 2020 yılına dair prim gelirlerinin %65’ını devredeceklerdir. Bunun ötesinde 500 milyar avroya kadar varan bir zararı kendileri karşılayacak ve Federal Hükümet garantisini aşan kredi temerrüt risklerini üstleneceklerdir.