Schiff im Hafen zum Thema Schiffbau

© iStock.com/vlarub

Korona krizinin başlamasıyla birlikte seyahat gemiciliği durma noktasına geldi. Tüm Dünyadaki gemi şirketleri faaliyetlerinin neredeyse tümünü durdurdu. Gemi şirketlerinin bir anda kötüleşen gelir durumu Avrupalı gemi yapımcılarını ve onların sipariş defterlerini olumsuz etkiliyor. Likidite eksikliği nedeniyle gemi siparişlerinin iptal edilmesi ve yeni yapımlara yönelik yatırımların ertelenmesi tehlikesi söz konusu. Bu tehlikenin gerçekleşmesi durumunda bunun hem Avrupalı tersanelerde hem de çok sayıda yan sanayi şirketinde çalışan binlerce insan üzerindeki etkileri çok vahim olur.

Yeni tur gemilerinin satın alınması için gerekli finansman kural olarak devlet ihracat kredisi garantileri vasıtasıyla teminat altına alınmaktadır. Sadece Almanya bu yolla halihazırda Almanya’da üretilen seyahat gemilerin finansmanı için yaklaşık 25 milyar avro tutarında bir teminat sağlıyor. Seyahat gemisi şirketlerinin likidite krizi yaşamasını önlemek amacıyla Almanya, Fransa, Finlandiya, İtalya ve Norveç Hükümetleri; seyahat gemisi şirketlerinin, devletin ihracat kredisi garantisi yardımıyla finanse ettikleri seyahat gemilerine ilişkin borç ödemelerine başvuru yoluyla bir yıl ara verebilmeleri doğrultusundaki ilkeleri kararlaştırdı (Debt Holiday). Böylece Avrupalı tersaneler ve çalıştıkları yan sanayi şirketler üzerindeki olumsuz etkilerin de önlenmesi öngörülmektedir. Bu tedbir, Federal Ekonomi Bakanlığı ile yakın iş birliği içerisinde uygulamaya geçirilecektir.

Federal Hükümetin Denizcilik Koordinatörü Norbert Brackmann: “Avrupalı ortaklar ile varılan bu anlaşma, Alman denizcilik ekonomisine ve ilgili yan sanayi şirketlerine yardım edecek. Seyahat gemisi şirketlerine likidite rahatlığı ve bu yolla güncel kriz içerisinde Avrupalı tersaneler arasındaki uzun yıllara dayanan iş ilişkilerinin istikrarlı kalmasını sağlıyoruz. Bu kesin gerekli olmuştur çünkü seyahat gemiciliği Korona pandemisi nedeniyle nerdeyse tamamen durma noktasına geldi. Alınan tedbirler dolayısıyla Avrupa tersane sektöründe ve çok sayıda yan sanayi şirketinde binlerce işyerinin korunmasına da yarıyor. Aynı zamanda Federal Hükümet için teminatı devlet tarafından verilen gemi finansmanlarının temerrüt riskini düşürüyoruz.”

Borç ödemelerine ara verilmesini talep etmek isteyen gemi şirketleri an itibarıyla krediyi aldıkları banka (ECA kuruluşları) üzerinden ilgili devletin ihracat kredi kuruluşuna başvurabilir.