Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (links) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (rechts)

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (links) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (rechts)

© BMWi/Andreas Mertens

Federal Hükümetin Korona Kabinesi bugün tıbbi koruyucu ve test donanımlarının yanı sıra etkin maddelerin bulunabilirliği hususunu tartıştı. Somut olarak Almanya ve Avrupa’da tıbbi koruyucu donanım üretiminin kurulup genişletilmesinin teşvik edileceği öngörülmektedir. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ortak bir basın açıklaması ile bu konuda bilgi verdiler.

Ortak açıklamanın ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ortak açıklamaya ilişkin işaret dilindeki videoyu yakında burada bulabilirsiniz.

Tıbbi koruyucu ve test donanımlarının yanı sıra etkin maddeler üretiminin kurulması ve genişletilmesi çerçevesinde takip eden kilit noktalar kararlaştırılmıştır:

En yüksek öncelik halk sağlığının korunmasıdır. Bu bağlamda tıbbi koruyucu donanım konusu merkezi bir role sahiptir. Federal Hükümet, tıbbi koruyucu donanımın yeterli derecede bulunabilir olmasına merkezi bir önem vermektedir. Halihazırda tıbbi koruyucu donanım ihtiyacı yüksek olup, bu ihtiyacın kısa ve orta vadede yüksek kalmaya devam edeceği belirgin olmaktadır.

Federal Hükümet bu nedenle daha 30 Mart 2020 tarihinde Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) nezdinde, tıbbı koruyucu donanımın kısa vadede tedarik edilmesini koordine ve organize eden ve çalışmalarını sürdürmeye devam eden bir tedarik kadrosu kurmuştur.

Buna ek olarak şimdi Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (BMWi) nezdinde “Üretim Kapasiteleri ve Üretim Süreçleri” adlı yeni bir çalışma kadrosu kurulacaktır. Tedarik kadrosunun yanında duracak olan bu çalışma kadrosunun görevi, Almanya ve Avrupa Birliği içerisinde tıbbi koruyucu ve test donanımlarının yanı sıra etkin maddeler için yakın zamanda ulusal ve Avrupalı değer zincirlerinin kurulmasını destekleyerek, ihtiyacın orta vadede sağlanabilmesi için önemli bir katkı sağlamaktır.

Çalışma kadrosunun öncelikli görevi, üretim kapasitelerine özel yatırımların yapılmasının sağlanması ve teşvik edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Federal Hükümet şirketleri teşvik kaynakları ile destekleyecek ve yatırımcılara uzun vadeli planlama fırsatı sağlayacaktır.

Çalışma kadrosu Federal Ekonomi Bakanlığının önderliğinde Federal Sağlık Bakanlığının yanı sıra Federal Maliye Bakanlığı (BMF), Federal Çalışma ve Sosyal Bakanlığı (BMAS), Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı (BMVI) ve Federal Başbakanlık temsilcilerini de bünyesinde barındırmaktadır.