Konteyner gemileri yukarıdan

© iStock/primeimages

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, G20 ülkelerinin ticaret bakanları arasında dün gerçekleşen bir video konferansa katıldı. COVID-19 pandemisinin uluslararası ticaret ve yatırım akışları üzerindeki sonuçları, video konferansın odak noktasını oluşturdu. Yapılması kısa vadeli olarak kararlaştırılan görüşme, G20 ülkelerinin devlet ve hükümet yöneticilerinin bir görevlendirmesine dayanmıştır. COVID-19 pandemisinin küresel ticaret ve tedarik zincirleri üzerindeki ciddi etkileri ışığında bakanlar, tıbbı donanımların yanı sıra tarım ürünlerinin ve gerekli sair malların dünya genelindeki trafiğini güvence altına alma amaçlı tedbirleri görüşmüşlerdir. Görüşmenin sonucu olarak ortak bir bildiri yayınlamışlardır.

Federal Bakan Altmaier: “Bu anlaşma, tüm devletlerin COVID-19’a karşı gelme gayretlerinin diğer bir önemli yapı taşını teşkil ediyor. G20 devletleri olarak, küresel tedarik zincirlerindeki engelleri kararlılıkla ve derhal ortadan kaldırmamız ve yakın bir iş birliği içerisinde, şeffaflık ve dayanışma ile hareket etmemiz gerektiği konusunda hemfikirdik. Krizden etkili bir çıkış yapmamızı sağlamak konusunda ticaret politikası önemli bir katkıda bulunabilir. Bu nedenle hep birlikte kural tabanlı bir ticareti ve güçlü bir Dünya Ticaret Örgütü ile çok yanlı bir ticaret sistemini desteklemeli, dünya ticaretinde gerginlikler ve engeller oluşturmaktan kaçınmalıyız.”

Dün yayınlanan ortak bildiride G20 ülkelerinin ticaret bakanları, COVID-19 pandemisi ile mücadeleye katkı olarak ve ekonominin yenilenmesi doğrultusunda kural tabanlı ticaret sistemini desteklemek üzere anlaşmışlardır. Ticaret ve yatırımlar için açık, şeffaf ve istikrarlı bir ortam yaratma ve piyasaları açık tutma hedefinin altını çizmişlerdir. Buna ek olarak bakanlar, merkezi önem taşıyan ürünlerin en fazla ihtiyaç duyuldukları yerde kısa vadede erişilebilir kılınması hedefini vurgulamışlardır. Bu bağlamda kara, deniz ve hava taşımacılığı yoluyla küresel tedarik zincirlerinin bel kemiğini oluşturan lojistik ağların özel rolüne ve uzman elemanların serbest seyahat edebilmesi hususuna özellikle işaret etmişlerdir. Bakanlar ayrıca küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, serbest meslek sahiplerinin ve çalışanların yanı sıra gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkelerin ihtiyaçlarına da özel bir dikkatin verilmesi gerekliliğinin altını çizmişlerdir. Sair tedbirlerin uluslararası örgütlerle iş birliği içerisinde incelenmesi ve ilgili G20 Çalışma Grubu (Trade and Investment Working Group) içerisinde tartışılması kararlaştırılmıştır.

G20 ülkeleri ticaret bakanlarının ortak bildirisine buradan (İngilizce) (PDF, 72 KB) ulaşabilirsiniz.